کارگاه های آموزشی
سازمانی


بازار یابی و برند سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
آشنایی با سد ها و نیروگاه های آبی
معرفی ربات های زیر دریایی و کاربرهای آن در صنعت
تحلیلی بر رد پای آب و مبادلات آب مجازی ایران(مفاهیم، چالش ها و دیدگاه های نوین) وآب مجازی از دیدگاه کاربرد و اجرا در ایران(چالش ها و راهکارهای اجرایی)
تعمیر و نگهداری پمپ
بررسی شرایط اضطراری در سدها(EPA) و دستور العمل آن
نمک زدایی و شیرین سازی آب(ظرفیت تکمیل)
کاربرد های اینترنت اشیا در صنعت آب و برق
آموزش انتقال تکنولوژی و تشریح نظامنامه پیوست فناوری
طراحی و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ(ظرفیت تکمیل)
تعمیر و نگهداری کلید اصلی ژنراتور
برندسازی فردی برای مخترعان و کارآفرینان
ثبت بین المللی اختراعات
رویکردهای نوین در مدلسازی هیدرولوژیکی