برگزیدگان سومین دوره جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق

مسابقات

مقام استان لیگ نام تیم
اول خوزستان آتش نشان نیمه هوشمند-دوره دوم دبستان فایر من پژوهش سرای فارابی
دوم خوزستان آتش نشان نیمه هوشمند-دوره دوم دبستان یونی گاگارین مجتمع رباتیک اهواز
سوم خوزستان آتش نشان نیمه هوشمند-دوره دوم دبستان کیا مجتمع رباتیک اهواز
چهارم خوزستان آتش نشان نیمه هوشمند-دوره دوم دبستان مروارید مجتمع رباتیک اهواز
پنجم خوزستان آتش نشان نیمه هوشمند-دوره دوم دبستان ایکس من نوید باران
ششم خوزستان آتش نشان نیمه هوشمند-دوره دوم دبستان محمدرضا مجتمع رباتیک اهواز
اول خوزستان آتش نشان هوشمند-متوسطه اول RT مجتمع رباتیک اهواز
دوم خوزستان آتش نشان هوشمند-متوسطه اول ستارگان شوشتر
دوم خوزستان آتش نشان هوشمند-متوسطه اول آینده سازان شوشتر2
سوم خوزستان آتش نشان هوشمند-متوسطه اول آلفا مجتمع رباتیک اهواز
چهارم خوزستان آتش نشان هوشمند-متوسطه اول تیم 2 مجتمع رباتیک اهواز
اول خوزستان انباردار-دوره دوم دبستان رباتیک سازان متحد نویدباران
دوم خوزستان انباردار-دوره دوم دبستان همکاران ارش شوشتر
سوم خوزستان انباردار-دوره دوم دبستان آذرخش نوید باران
چهارم خوزستان انباردار-دوره دوم دبستان روبواسکندری مجتمع رباتیک اهواز
پنجم خوزستان انباردار-دوره دوم دبستان کیاشیو مجتمع رباتیک اهواز
اول خوزستان پارک نوری-دوره اول دبستان رخش شوشتر
دوم خوزستان پارک نوری-دوره اول دبستان آفتابگردان مجتمع رباتیک اهواز
سوم خوزستان پارک نوری-دوره اول دبستان شفانوش
چهارم خوزستان پارک نوری-دوره اول دبستان کهکشان جاودانه
اول خوزستان پاکسازی سطح منابع آبی-متوسطه اول اورانوس مجتمع رباتیک اهواز
دوم خوزستان پاکسازی سطح منابع آبی-متوسطه اول جت آی
سوم خوزستان پاکسازی سطح منابع آبی-متوسطه اول روبوایلیا مجتمع رباتیک اهواز
چهارم خوزستان پاکسازی سطح منابع آبی-متوسطه اول مستر ربات
پنجم خوزستان پاکسازی سطح منابع آبی-متوسطه اول فرمانده آبی شوشتر
ششم خوزستان پاکسازی سطح منابع آبی-متوسطه اول ماهان4 مجتمع رباتیک اهواز
اول خوزستان زیردریایی ROV آنزان آر او وی
دوم تهران زیردریایی ROV IRAN ROV
اول خوزستان زیردریایی دانش آموزی-ابتدایی winner
دوم خوزستان زیردریایی دانش آموزی-ابتدایی انشان ایذه
اول خوزستان زیردریایی دانش آموزی-متوسطه گلادیاتور
دوم خوزستان زیردریایی دانش آموزی-متوسطه تایتانیک
سوم خوزستان زیردریایی دانش آموزی-متوسطه روبو انگری 1
چهارم خوزستان زیردریایی دانش آموزی-متوسطه آتلانتیس
اول خوزستان فوتبالیست استاندارد پلت فرم-دوره اول دبستان اسطوره آتشین مجتمع رباتیک اهواز
دوم خوزستان فوتبالیست استاندارد پلت فرم-دوره اول دبستان ایلیا88 مجتمع رباتیک اهواز
سوم خوزستان فوتبالیست استاندارد پلت فرم-دوره اول دبستان ابراهیمی مجتمع رباتیک اهواز
چهارم خوزستان فوتبالیست استاندارد پلت فرم-دوره اول دبستان ابر قهرمان شوشتر
اول خوزستان فوتبالیست منوال-دوره دوم دبستان cr7 مجتمع رباتیک اهواز
دوم خوزستان فوتبالیست منوال-دوره دوم دبستان جت آی
سوم خوزستان فوتبالیست منوال-دوره دوم دبستان یحیی مجتمع رباتیک پاداد
اول خوزستان محاسبه اعداد ذهنی چرتکه ای فرمول دار هلیا فرزند دزفول
دوم خوزستان محاسبه اعداد ذهنی چرتکه ای فرمول دار ریاضیدان کوچک لکو
سوم خوزستان محاسبه اعداد ذهنی چرتکه ای فرمول دار چرتکه هوش برتر
چهارم خوزستان محاسبه اعداد ذهنی چرتکه ای فرمول دار فاطیما نابغه دزفول
پنجم خوزستان محاسبه اعداد ذهنی چرتکه ای فرمول دار شهباز زاگروس
ششم خوزستان محاسبه اعداد ذهنی چرتکه ای فرمول دار غزل امید آینده
اول خوزستان محاسبه ذهنی چرتکه ای بدون فرمول کیانی دهدزی
دوم خوزستان محاسبه ذهنی چرتکه ای بدون فرمول نابغه ی کوچک لکو
سوم خوزستان محاسبه ذهنی چرتکه ای بدون فرمول خلیلی دهدزی
چهارم خوزستان محاسبه ذهنی چرتکه ای بدون فرمول محمدی دهدزی
پنجم خوزستان محاسبه ذهنی چرتکه ای بدون فرمول آنزان کوشا 1
ششم خوزستان محاسبه ذهنی چرتکه ای بدون فرمول کیانی دهدزی2
اول خوزستان مهارت و خلاقیت-پیش دبستان ماهان مجتمع رباتیک اهواز
دوم خوزستان مهارت و خلاقیت-پیش دبستان آیسا مجتمع رباتیک پاداد
سوم خوزستان مهارت و خلاقیت-پیش دبستان بردیا مجتمع رباتیک پاداد
چهارم خوزستان مهارت و خلاقیت-پیش دبستان سونیک مجتمع رباتیک اهواز
پنجم خوزستان مهارت و خلاقیت-پیش دبستان السا مجتمع رباتیک اهواز
ششم خوزستان مهارت و خلاقیت-پیش دبستان نگار مجتمع رباتیک پاداد
اول خوزستان میکروموس مقدماتی-متوسطه دوم ربو دزفول
دوم خوزستان میکروموس مقدماتی-متوسطه دوم دارک اسکای
سوم خوزستان میکروموس مقدماتی-متوسطه دوم سامورایی مجتمع رباتیک اهواز
چهارم خوزستان میکروموس مقدماتی-متوسطه دوم علیرضا 82 مجتمع رباتیک اهواز

مسابقات کارون کاپ